Nasze stowarzyszenie w partnerstwie  Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia w roku 2019 odbędzie realizować kolejna edycja projektu z zakresu nauki pływania – klasy I-III Szkoły Podestowej. Dzięki dofinansowaniu w kwocie 350 000,00 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki zapewnimy udział w zajęciach pływackich 2000 uczniów.

Tegoroczna edycja projektu będzie realizowana w województwie Warmińsko-Mazurskim (pow. gołdapski, olecki, ełcki, piski, giżycki, węgorzewski, kętrzyński) oraz jak w poprzednich latach w woj. Podlaskim. Zajęcia rozpoczną się na przełomie lutego i marca.

Pierwszeństwo udziału w projekcie mają szkoły, które zgłosiły wcześniej chęć uczestnictwa i przesłały do nas zgłoszenia (Stowarzyszenie Wiejskie „PO DRABINIE”, tel. (+48) 733 11 00 44, e-mail biuro@podrabinie.pl).