Obecnie zrealizowaliśmy i realizujemy następujące projekty ze środków UE i publicznych:


Bezzałogowe statki powietrzne w praktyce   (projekt grantowy)

powiat suwalski, powiat sejneński (z wyłączeniem miasta Sejny), gmina Nowinka

Przejdź na stronę projektu


Miejsca Dziennego Pobytu dla osób starszych w Gminie Szypliszki nr RPPD.09.01.00-20-0431/19

Celem głównym projektu jest utworzenie 2 klubów seniora i objęcie wsparciem 40 osób (30K i 10M), które ukończyły 50 rok życia, w szczególności po 60-tce w gminie Szypliszki i gminie Nowinka oraz Sejnach w okresie od 01.08.2021 roku do 31.07.2022 roku. Grupa docelowa projektu to 40 osób. Uczestnicy biorą udział w zajęciach i warsztatach przez okres 12 miesięcy. Klub zostanie otwarty w m. Nowinka i Sejny. W ramach projektu dwie lokalizacje zostaną doposażone i świadczone w nich będą programy zajęciowe dla seniorów.

 


Miejsca Dziennego Pobytu dla osób starszych w Gminie Suwałki nr RPO.09.01.00-20-0433/19

Celem głównym projektu jest utworzenie 2 klubów seniora i objęcie wsparciem 40 osób (30K i 10M), które ukończyły 60 lat w gminie Suwałki w okresie od 01.08.2021 roku do 31.07.2022 roku. Grupa docelowa projektu to 40 osób. Klub zostanie otwarty w m. Nowa Wieś i Płociczno-Tartak. W ramach projektu dwie lokalizacje zostaną doposażone i świadczone w nich będą programy zajęciowe dla seniorów.

 


Lokalna aktywizacja – zawodowcy (Augustów 524/20)

Bezzałogowe statki powietrzne w praktyce   (projekt grantowy)

powiat suwalski, powiat sejneński (z wyłączeniem miasta Sejny), gmina Nowinka

Przejdź na stronę projektu


Lokalna aktywizacja – zawodowcy (Augustów 524/20)

gmina Płaska, gmina Augustów (wiejska), Gmina Miasto Augustów

Przejdź na stronę projektu


Pobudzenie aktywności lokalnej – rozwój lokalnego rzemiosła (Suchowola 338/19)

powiat sokólski (gmina Suchowola, Dąbrowa Białostocka, Nowy Dwór, Korycin, Janów) oraz powiat augustowski (gmina Sztabin, Lipsk)

Przejdź na stronę projektu


Pobudzenie aktywności lokalnej – powrót do tradycji w gastronomii i rzemiośle (Suchowola 337/19)

powiat moniecki (gmina Mońki, Jaświły, Goniądz, Trzciane) oraz powiat augustowski (gmina Sztabin, Lipsk)

Przejdź na stronę projektu


Lokalna aktywizacja – powrót do tradycji w gastronomii i rzemiośle (Grajewo 368/19)

powiat grajewski (gmina Szczuczyn, Wąsosz, Radziłów) oraz powiat łomżyński (gmina Przytuły i Jedwabne)

Przejdź na stronę projektu