prezes zarządu Halina Lewkowicz
Nowa Wieś 51
16-402 Suwałki
e-mail halina.lewkowicz12@gmail.com

nr rachunku bankowego:
SBR Bank, nr 09 8769 0002 0202 0475 2000 0010

BIURO PROJEKTÓW
wiceprezes zarządu Magdalena Mironowicz
ul. Emilii Plater 18A
16-400 Suwałki
tel. (+48) 577 280 430
e-mail biuro@podrabinie.pl

Dane do faktury:
Stowarzyszenie Wiejskie „PO DRABINIE”
Nowa Wieś 51, 16-402 Suwałki
NIP 8442350474,

REGON 200694166,

KRS 0000418511