ADRES KORESPONDENCYJNY ( BIURO PROJRKTU ):

Magdalena Mironowicz – Prezes Zarządu

ul. Emilii Plater 18A
16-400 Suwałki
tel. (+48) 577 280 430
e-mail biuro@podrabinie.pl

nr rachunku bankowego:
SBR Bank, nr 09 8769 0002 0202 0475 2000 0010

Dane do faktury:
Stowarzyszenie Wiejskie „PO DRABINIE” w Fornetce

Fornetka 36, 16-411 Szypliszki

NIP 8442350474,

REGON 200694166,

KRS 0000418511