Stowarzyszenie Wiejskie PO DRABINIE

działamy lokalnie!

O stowarzyszeniu

Od 2012 roku podejmujemy działania na rzecz rozwoju kompetencji zawodowych i przedsiębiorczości nie tylko na obszarach wiejskich. Swoimi inicjatywami podtrzymujemy tradycję narodową i lokalne obyczaje. Realizujemy programy ekologiczne i prozdrowotne.

Działamy głównie na terenie Pojezierza Suwalsko – Sejneńskiego, Podlasia i Mazur. Doceniamy bogactwo natury i czystość środowiska tych ziem, dlatego czynnie wspieramy działalność lokalnych kół, stowarzyszeń i innych inicjatyw, które propagują  idee zrównoważonego rozwoju.

Priorytetami w naszych działaniach jest przekazywanie wiedzy młodszym pokoleniom w celu podtrzymania tradycji i zwyczajów oraz opieka nad osobami starszymi i rozwój seniorów. Nasz czas poświęcamy na wsparcie tej grupy w korzystaniu z dostępnych możliwości technologicznych i komunikacyjnych oraz organizację spotkań tematycznych związanych z regionem i jego tradycjami.

Jesteśmy otwarci na wszelkie inicjatywy nakierowane na propagowanie lokalnych tradycji, przekazywanie wiedzy najmłodszym i działania pozwalające na łączenie międzypokoleniowe wiedzy i doświadczenia.

Obecnie zrealizowaliśmy i realizujemy następujące projekty ze środków UE i publicznych:


Lokalna aktywizacja – zawodowcy (Suchowola 524/20). gmina Płaska, gmina Augustów (wiejska), Gmina Miasto Augustów

Przejdź na stronę projektu


Pobudzenie aktywności lokalnej – rozwój lokalnego rzemiosła (Suchowola 338/19). powiat sokólski (gmina Suchowola, Dąbrowa Białostocka, Nowy Dwór, Korycin, Janów) oraz powiat augustowski (gmina Sztabin, Lipsk)

Przejdź na stronę projektu


Lokalna aktywizacja – powrót do tradycji w gastronomii i rzemiośle (Grajewo 368/19). powiat grajewski (gmina Szczuczyn, Wąsosz, Radziłów) oraz powiat łomżyński (gmina Przytuły i Jedwabne)

Przejdź na stronę projektu


Najnowsze wpisy

Back to top