Z wielką radością informujemy, iż projekt grantowy pt. „Bezzałogowe statki powietrzne w praktyce” dobiegł końca! W projekcie wzięło udział 30 mieszkańców LSR z obszaru Suwalsko-Sejneńskiej LGD w tym młodzież do 25 roku życia.

Czytaj dalej Fotorelacja z przebiegu projektu

Dobiega końca kurs operatora drona 20 osób, dzięki któremu uczestnicy zdobyli wiedzę teoretyczną i praktyczną umożliwiającą uzyskanie certyfikatu kompetencji pilota bezzałogowego statku powietrznego. Z wielką radością informujemy, iż wszyscy uczestnicy ukończyli kurs z pozytywnymi wynikami na egzaminie teoretycznym i praktycznym. Jeszcze raz serdecznie gratulujemy! Drugim z głównych kursów projektu jest kurs informatyczny – tworzenie i…

Czytaj dalej

Stowarzyszenie Wiejskie „PO DRABINIE” zaprasza dzieci i młodzież od 16 do 25 roku życia do wzięcia udziału w projekcie:

„Bezzałogowe statki powietrzne w praktyce”

Celem projektu jest nabycie przez uczestników kwalifikacji i kompetencji zawodowych z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych oraz wzmocnienie umiejętności społeczno-zawodowych, dla 30 osób w formie:

– Kursu operatora drona, kursu informatycznego, zawodów sportowych, warsztatów motywacyjnych, zajęć artystycznych, przygotowania materiału video o miejscach wydarzeń historycznych.

Czytaj dalej Zapraszamy młodzież do udziału w projekcie Bezzałogowe statki powietrzne w praktyce

Stowarzyszenie Wiejskie „PO DRABINIE” wraz z Partnerem Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia, zapraszam na kursy zakończone nadaniem unijnych uprawnień do lotów dronem w zasięgu wzroku. Udział w kursach jest w 100% finansowany z projektu pn. „Lokalna aktywizacja –  zawodowcy” na obszarze miasta  Augustów, gminy Płask i gmina Augustów. Uczestnikami naszego projektu zostanie 20 osób, zamieszkujące…

Czytaj dalej

Z wielką radością cichlibyśmy poinformować, że Stowarzyszenie Wiejskie „PO DRABINIE” przeszło pomyślnie audyt certyfikujący ISO 9001:2015. Z jakiego powodu wdrożyliśmy normy ISO 9001:2015? Głównym powodem podjęcia decyzji o wdrożeniu procedur i certyfikacji była chęć doskonalenia usług, które oferujemy oraz wymogi, które stawiają przed nami nasi partnerzy i kontrahenci. Stowarzyszenie Wiejskie „PO DRABINIE” posiada certyfikat potwierdzający…

Czytaj dalej

Stowarzyszenie Wiejskie „Po Drabinie” wraz z Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia zrealizuje dwa projekty w ramach których zostaną utworzone 4 kluby seniora na obszarze „Suwalsko – Sejneńskiej” LGD. Wartość każdego z tych projektów wynosi 341 tys. zł, dotacja z RPOWP to 288 tys. zł. W ramach działalności klubów przewidziane są m.in. następujące formy wsparcia: –…

Czytaj dalej

Zapraszamy do udziału osoby pełnoletnie (18+), które zamieszkują  w powiecie grajewskim (gmina Szczuczyn, Wąsosz, Radziłów) oraz w  powiecie łomżyńskim (gmina Przytuły, Jedwabne), chcące nabyć nowe kwalifikacje zawodowe i umiejętności ,do udziału w bezpłatnych szkoleniach.   Uczestnikami naszego projektu zostanie 40 osób, które ukończyły 18 rok życia, należących do jednej lub kilku z następujących grup: –…

Czytaj dalej

Zapraszamy do udziału osoby pełnoletnie (18+), które zamieszkują  w powiecie sokólskim (gmina Suchowola, Dąbrowa Białostocka, Nowy Dwór, Korycin, Janów) oraz w  powiecie augustowskim (gmina Sztabin i Lipsk), chcące nabyć nowe kwalifikacje zawodowe i umiejętności ,do udziału w bezpłatnych szkoleniach. Uczestnikami naszego projektu zostanie 40 osób, które ukończyły 18 rok życia,  należące do jednej, lub więcej z…

Czytaj dalej


Zapraszamy do udziału osoby pełnoletnie (18+), które zamieszkują w powiecie monieckim (gmina Mońki, Jaświły, Goniądz, Trzciane) oraz w powiecie augustowskim (gmina Sztabin i Lipsk), chcące nabyć nowe kwalifikacje zawodowe i umiejętności ,do udziału w bezpłatnych szkoleniach.

Czytaj dalej Pobudzenie aktywności lokalnej – powrót do tradycji w gastronomii i rzemiośle – zaproszenie do projektu

Miło nam poinformować, że nasza strona www spełnia standard dostępności dla osób niepełnosprawnych WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines)

Czytaj dalej