Stowarzyszenie Wiejskie „PO DRABINIE” zaprasza dzieci i młodzież od 16 do 25 roku życia do wzięcia udziału w projekcie:

„Bezzałogowe statki powietrzne w praktyce”

Celem projektu jest nabycie przez uczestników kwalifikacji i kompetencji zawodowych z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych oraz wzmocnienie umiejętności społeczno-zawodowych, dla 30 osób w formie:

– Kursu operatora drona, kursu informatycznego, zawodów sportowych, warsztatów motywacyjnych, zajęć artystycznych, przygotowania materiału video o miejscach wydarzeń historycznych.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST W 100% BEZPŁATNY!

 

Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących obszar Lokalnej Grupy Działania Suwalsko-Sejneńskiej (powiat suwalski, sejneński oraz gmina Nowinka) z wyłączeniem mieszkańców miasta Suwałki i Sejny.

 

Szczegóły dostępne stronie internetowej: www.podrabinie.pl  oraz pod numerem telefonu +48 796 140 580

STRONA WWW PROJEKTU: KLIK

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.