Stowarzyszenie Wiejskie „Po Drabinie” wraz z Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia zrealizuje dwa projekty w ramach których zostaną utworzone 4 kluby seniora na obszarze „Suwalsko – Sejneńskiej” LGD.

Wartość każdego z tych projektów wynosi 341 tys. zł, dotacja z RPOWP to 288 tys. zł.

W ramach działalności klubów przewidziane są m.in. następujące formy wsparcia:
– zajęcia z rękodzieła,
– zajęcia ze zdrowego odżywiania ( kulinarne ),
– konsultacji prozdrowotne w tym w zakresie fizjoterapeutycznym,
– nordic-walking i zajęcia sportowe,
– wyjazdy na wydarzenia kulturalne.

Projekt zostanie rozpoczęty 1 kwietnia 2021 roku.