Dobiega końca kurs operatora drona 20 osób, dzięki któremu uczestnicy zdobyli wiedzę teoretyczną i praktyczną umożliwiającą uzyskanie certyfikatu kompetencji pilota bezzałogowego statku powietrznego. Z wielką radością informujemy, iż wszyscy uczestnicy ukończyli kurs z pozytywnymi wynikami na egzaminie teoretycznym i praktycznym. Jeszcze raz serdecznie gratulujemy!

Drugim z głównych kursów projektu jest kurs informatyczny – tworzenie i publikacja, który będzie polegał na obróbce materiałów pozyskanych na kursie operatora drona, czyli zdjęcia i krótkie filmy z miejsc wydarzeń historycznych tj. Głazowisko Bachanowo, Turtul, Cmentarzysko Jaćwingów…

W następnej kolejności odbędą się warsztaty motywacyjne dla wszystkich uczestników projektu (30 osób), którzy zostaną podzieleni na grupy 10-osobowe. Każda z grup będzie pracować nad wzmocnieniem umiejętności społeczno-zawodowych.

Jednym z ostatnich etapów naszego projektu są zajęcia artystyczne polegające na zapoznaniu uczestników z podstawami techniki decoupage oraz działaniu praktycznym w postaci przeniesienia fotografii na przedmiot codziennego użytku.

Jako końcowe zadanie planujemy zorganizować krótkie zawody sportowe dla wszystkich uczestników projektu w konkurencjach tj. rzuty do kosza, strzały/rzuty piłką do bramki z przeszkodą. Dla 3 najlepszych zawodników przewidziane są puchary.

Zaplanowana jest krótka inauguracja projektu, podczas której zostaną rozdane wszelkie dokumenty potwierdzające uzyskanie kompetencji oraz kwalifikacji.

 

Dodatkowo przedstawiamy Państwu harmonogram realizacji naszego projektu:

Rodzaj kursu Termin Grupa
Kurs operatora drona – loty indywidualne 12.06.2021 – 30.06.21 Indywidualnie każdy uczestnik
Kurs operatora drona – zajęcia teoretyczne 27.06.2021r. 20 osób
Kurs informatyczny 12.07.2021r. – 13.07.2021r. 10 osób
Warsztaty motywacyjne 03.07.2021r. Grupa I
Warsztaty motywacyjne 16.07.2021r. Grupa II
Warsztaty motywacyjne 16.07.2021r. Grupa III
Zajęcia artystyczne 24.07.2021r. Grupa I, II, III
Zawody sportowe 24.07.2021r. Grupa I, II, III