O PROJEKCIE

Projekt „Lokalna aktywizacja – zawodowcy”

Twoja szansa na zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych w 100% bezpłatnie

 

Stowarzyszenie Wiejskie „ PO DRABINIE” wraz z Partnerem Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia, zaprasza zainteresowanych do udziału w projekcie „Lokalna aktywizacja –  zawodowcy” na obszarze miasta  Augustów, gminy Płask i gmina Augustów.

 

Uczestnikami naszego projektu zostanie 20 osób, zamieszkujące obszar gmin: Miasto  Augustów, Gmina Płaska, Gmina Augustów, które ukończyły 18 rok życia, należących do jednej lub kilku z następujących grup:

– osoby bezrobotne

– osoby bierne zawodowo

– osoby niepełnosprawne,

– osoby  zagrożone ubóstwem i wkluczeniem społecznym, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujące się do podjęcia wsparciem.

 

Główne zadania:

– Psychoterapia indywidualna z utworzeniem Indywidualnej Ścieżki Rozwoju,

– Coaching indywidualny,

– Pośrednictwo pracy,

– Poradnictwo zawodowe indywidualne,

– Kursy/ szkolenia zawodowe podnoszące kwalifikacje zawodowe.

 

Wsparcie dodatkowe dla uczestników projektu:

– Ubezpieczenie podczas kursu.

 

Okres realizacji: 01.03.2021-30.06.2022

 

Miejsce realizacji:

obszar gmin: Miasta Augustów, Gmina Płaska, Gmina Augustów.

 

Cel projektu:

Zmniejszenie ubóstwa i włączenie społeczne poprzez wzrost aktywności społecznej i zawodowej osób wykluczonych społecznie. Udział w naszym projekcie pozwoli 20 pełnoletnim uczestnikom projektu zamieszkującym obszar gmin: Miasta Augustów, Gmina Płaska, Gmina Augustów uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe zwiększające szanse na uzyskanie zatrudnienia.

 

 

Wartość projektu: 119 750,00 zł, dofinansowanie projektu: 107 650,00 zł

Projekt realizowany jest na terenie obszaru gmin: Miasta Augustów, Gmina Płaska, Gmina Augustów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa IX. Rozwój lokalny/ Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego/ Priorytet inwestycyjny 9.6 Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność.

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

  • Wzory dokumentów rekrutacyjnych odstępne są w Biurze Projektu

KONTAKT:

BIURO PROJEKTU:
ul. Emilii Plater 18A, 16-400 Suwałki
-Telefon: 796 090 190
-E-mail: projekty@podrabinie.pl


AKTUALNOŚCI


11.05.2021 roku

Zapraszamy mieszkańców LGD do udziału w projekcie.