W dniu 24.02.2022r. odbyło się oficjalne otwarcie Klubu Seniora „Promyk” w Nowince. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Przewodnicząca Rady Gminy Nowinki Elżbieta Kłaczkowska, Wójt Gminy Nowinka Teresa Strękowska, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Dorian Krauze, prezes Stowarzyszenia Wiejskiego „Po Drabinie” Halina Lewkowicz i wice-prezes Magdalena Mironowicz oraz obecny był również pomysłodawca i twórca inicjatywy Klubu Seniora – Szymon Mironowicz.  Obecnych było 16 seniorów.

W ramach przygotowania Klubu do uroczystego otwarcia seniorzy wzięli udział w warsztatach kulinarnych, na których przyrządzili potrawy tj. kartacze, pączki, soczewiaki, sałatki oraz bufet z termosem na kawę i herbatę.

Uroczystość otwarcia rozpoczęła się o godzinie 16:00, poprowadziła ją Halina Łazarska pełniąca rolę opiekuna Klubu Seniora „Promyk”. Pani Halina przywitała gości kierując słowa podziękowania za przybycie wszystkim uczestnikom. Podczas uroczystości nie zabrakło ciepłych słów ze strony Pani Wójt Gminy.