Z wielką radością informujemy, iż projekt grantowy pt. „Bezzałogowe statki powietrzne w praktyce” dobiegł końca! W projekcie wzięło udział 30 mieszkańców LSR z obszaru Suwalsko-Sejneńskiej LGD w tym młodzież do 25 roku życia.

Stowarzyszenie zostało doposażone w sprzęt tj. dron szkoleniowy, baterie oraz ładowarka, który pozwolił na przeprowadzenie kursu operatora drona. W tym kursie wzięło udział 20 kursantów, który wszyscy ukończyli z pozytywnymi wynikami na egzaminie teoretycznym oraz praktycznym, tym samym otrzymując dokumenty z Urzędu Lotnictwa Cywilnego potwierdzające kwalifikacje latania dronem.

Dzięki możliwości nagrywania filmów oraz robienia zdjęć na dronie, stworzono materiały, które wykorzystano na kursie informatycznym dla 10 osób do przygotowania prezentacji z miejsc wydarzeń historycznych na obszarze LSR.

Wszystkim uczestnikom projektu zapewniono materiały papiernicze w postaci notesów i długopisów, które zostały wykorzystane do szkolenia motywacyjnego mającego na celu podniesienie umiejętności społecznych np. funkcjonowanie w grupie, wzrost motywacji do podejmowania działań edukacyjno-zawodowych, zwiększenie gotowości do zmian i skuteczności osobistej.

Kolejnym elementem projektu były zajęcia artystyczne, na których zostały przedstawione metody przenoszenia obrazów ze zdjęć na przedmioty codziennego użytku za pomocą technik rzemieślniczych.

Młodzieży umożliwiono również uczestnictwo w współzawodnictwie sportowym poprzez zorganizowanie zawodów sportowych z kilkoma różnymi konkurencjami tj. : rzut do kosza piłką do gry w koszykówkę, strzał piłką nożną do bramki do unihokeja, rzut piłką ręczną do bramki z ustawioną przeszkodą. Dla najlepszych zawodników z podziałem na Panie i Panów w konkurencji finałowej, którą był zwis na drążku, zostały rozdane puchary za 3 najlepsze miejsca.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które przyczyniły się do pomocy w realizacji projektu oraz wszystkim uczestnikom za chęć wzięcia udziału w naszych szkoleniach.