W dniu  8 marca 2020 roku przeprowadziliśmy intensywne działania szkoleniowe w ramach projektu pn. „Pobudzenie aktywności lokalnej powiecie suwalskim”.

To był ostatni dzień z cyku 16 dni szkoleniowych trwającego od stycznia kursu kulinarnego i organizacji imprez okolicznościowych w Nowej Wsi.

Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo!

PO PROSTU GOTUJ!

 

 

Projekt jest realizowany na terenie powiatu suwalskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa IX. Rozwój lokalny/ Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego/ Priorytet inwestycyjny 9.6 Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność.